TheGames.cz

Přihlášení
Co je Akademie a jak funguje?
System BOT
Příspěvky: 25
Registrován: 21.11. 2018

Co je Akademie a jak funguje?

 

 

Akademie je zřízení, díky jemuž můžeme nabírat nové Adminy do týmu TheGames.
Do Akademie jsou přijati všichni, kteří splňují základní podmínky (viz podmínky, které jsou vypsány v příhlášce)

Co uchazeče v Akademii čeká?

Seznámí se blíže s chodem portálu.
Naučí se vnitřní pravidla.
Naučí se lépe pravidla serveru, na který si žádá a s tím spojené věci.
Naučí se rozeznávat cheaty.
Naučí se správně rozhodovat jako Admin. (Kdy a co vysvětlovat, co banovat apod.)
Seznámí se blíže s hrou a daným módem, na který si žádá. (bindování apod.)

 

Výuka

Při přijetí do Akademie, musí žadatel vyčkat, než se naplní jedna třída. Třída by měla mít 4 – 10 uchazečů. Po naplnění třídy se spustí výuka, která bude probíhat formou několika sezení na TS se členem Vedení TiTaaNem. Poté budou uchazeči rozděleni podle toho, který server je jejich cílový a budou mít sezení s HLA, SA nebo někým jiným zkušeným. Jedno z posledních sezení je s hl.CHH, který s uchazeči probere cheaty, dema a časování. Po všech sezeních budou hráči vyzkoušeni Server Adminem módu, který je jejich cílový. Pokud úspěšně splní tento výstupní test, stanou se úspěšnými absolventy Akademie a dostanou zkušební práva a k sobě nadřazeného Admina, který jim bude v prvních krůčcích pomáhat a dohlížet na ně. Zkušební práva bude mít úspěšní absolventi přibližně týden až dva a poté se konečně stanou plnohodnotnými Adminy. Všichni Akademici navíc budou uvedeni v seznamu Akademiků.

 

Proč Akademie?

Nechceme již nabírat Adminy tak, že budeme říkat hráčům, že jsou příliš mladí, chybí jim to a to… Pro přijetí do Akademie jsou podmínky mnohem lehčí a my jsme radši, když s hráči můžeme mít bližší zkušenost a sami si své kolegy Adminy vychováme. Je to lepší na obou stranách. Navíc, pokud vidíme, že uchazeč splnil celou Akademii, máme jistotu, že o práva opravdu stojí a není to jen nějaký kolemjdoucí, co si to chce prostě vyzkoušet a když to nevyjde, půjde dál.