TheGames.cz

Přihlášení

Pravidla a licenční podmínky herního portálu TheGames.cz

 

(dále jen „Pravidla“)

 

tato pravidla jsou závazná pro všechny registrované uživatele. Provozovatelem webu TheGames.cz, jakožto i subjektem odpovědným za jeho obsah v těch případech, kdy je schopen obsah webu sám ovlivnit, je společnost Wegrap.cz (Jakub Šaroun, IČO: 03858685). Pokud je v těchto Pravidel uveden termín „uživatel“, rozumí se jím rovněž hráč nebo i návštěvník, což platí i opačně.

 

TheGames.cz & GDPR (General Data Protection Regulation)

 • Projekt TheGames.cz slouží za účelem zábavy a je úplně zdarma. Pro zapojení se do diskuzí, zakoupení [+] Účtu vyžaduje registraci účtu, aby nedocházelo k zneužití osobního údaju "e-mail" a jeho následovným ověřením přes e-mail na aktivaci, čím daná osoba potvrdí svoji identutu dobrovolné registrace. Tato registrace také nabízí možnost "strýt e-mail" v přípdaě, že si obsoba nepřeje veřejnosti zobrazovat tento údaj, avšak administrátoři mají oprávnění ho vidět. Na daný e-mail náš web odešele zprávu v případě zablokování úživatelského účtu, nebo dalších důležitých událostí.
 • Naš web funguje na bázi klient-server, tím se myslí, že je nutné využívat "cookies" k dalšímu správnému fungování tohoto webu. Pod cookies se rozumí dočasné soubory v prohlížeči návštěvníka a do nich ukládáme dočasné údaje kdy navštívil stránku, čas poslední návštěvy, seznam serverů, přihlašovací klíč k účtu do našeho webu a Google Analytics. Tyto údaje uložené do cookie jsou podle účelu šifrované, aby nedocházelo k jejich zneužití.
 • Do naší databáze se také zapisuje IP adresa návštěvníka, která se využívá na výpočet návštěvnosti. Tato IP adresa se přiřadí k účtu po registraci a může se měnit na základě přihlašování z jiných IP adres. Tento osobní údaj využíváme v případě blokování (Banu) pokud dojde na našem portálu k porušení podmínek nebo pravidel se kterými, registrovaná osoba souhlasila.
 • TheGames.cz si vyhrazuje sběr osobních údajů k výše uvedeným aktivitám a je plně zodpovědný za jejich upravování, ukládání, použítí nebo vymazání.

I. Obecná ustanovení

 • Hráči jsou povinni chovat se s respektem k jejich soupeřům a držet se pravidel slušného chování.
 • Uživatelé se nesmí žádným způsobem pokoušet prolomit zabezpečení serveru, který zajišťuje provoz webu TheGames.cz, ohrozit jeho provoz nebo získávat osobní údaje o jiných uživatelích.
 • Uživatelé souhlasí s uveřejněním všech údajů na svém veřejném profilu, které si vyplní.

II. Podmínky registrace

 • Kdokoliv se může na webu TheGames.cz registrovat zdarma. 
 • Uživatel musí při registraci vyplnit platnou a aktuální emailovou adresu z důvodu doručení potvrzovacích údajů, které jsou nutné k založení uživatelského účtu. 
 • Registrací na webu TheGames.cz hráč stvrzuje, že si Pravidla přečetl, rozumí těmto Pravidlům, souhlasí s nimi a bude se jimi řídit.
 • V případě, že uživatel při registraci nebo během užívání webu TheGames.cz použije fotografii, obrázek nebo grafiku, kterou vloží ke svému profilu nebo k výsledku zápasu, nesmí tímto dojít k porušení platných zákonů České republiky, nesmí dojít k poškozování pověsti webu TheGames.cz ani jeho provozovatele - Wegrap.cz (Jakub Šaroun, IČO: 03858685), nesmí dojít k porušení obecně platných zásad slušnosti. Jakékoliv porušení těchto pravidel a vkládání všech nepřijatelných vizuálních souborů může provozovatel webu sankcionovat zrušením profilu a případně i uplatněním osobnostních a majetkových práv, pokud dojde k jejich porušení. 
 • Uživatel umístěním a zpřístupněním profilové fotografie a fotografie, obrázku nebo grafiky k výsledku zápasu prohlašuje provozovateli webu TheGames.cz, že nebudou neoprávněně ohrožena a porušena autorská ani jiná práva a oprávněné zájmy třetích osob (např. právo na ochranu osobnosti fyzických osob) a nebudou porušeny obecně závazné právní předpisy, ani obecně platné zásady slušnosti. Uživatel tímto bere na vědomí, že v případě uplatnění výše uvedených práv třetích osob vůči provozovateli webu TheGames.cz uživatel přejímá v plném rozsahu svou odpovědnost, která mu v těchto případech vzniká přímo vůči třetím osobám či následně poté, kdy provozovatel webu TheGames.cz uplatní nárok uplatněný třetí osobou regresně vůči uživateli.

III. Pravidla diskuse

 • Diskusní příspěvky uživatelů či jiných osob vyjadřují jejich vlastní názory. Provozovatel webu TheGames.cz nenese za jejich obsah žádnou zodpovědnost. 
 • Uživatelé berou na vědomí, že uveřejnění jakýchkoli vizuálních a/nebo audiálních projevů, které jsou inzercí či reklamou; odesílání spamu, vulgárních, rasistických a dalších urážejících výrazů je zakázáno.
 • Provozovatel webu TheGames.cz si vyhrazuje právo odstranit jakýkoliv příspěvek, u kterého vznikne byť jen podezřeni na porušeni uvedených pravidel. Odpovědnost uživatele, v případě vzniklé škody, tímto není dotčena. 

IV. Pravidla účasti v turnaji

 • Uživatelé a návštěvníci online turnajů webu TheGames.cz berou na vědomí, že hraní turnajů nevyžaduje zručnost ve smyslu ust. § 2881 občanského zákoníku. Tímto nejsou veškeré případné nároky na vrácení vstupného, či poskytnutí výher (věcných i finančních) ze všech online turnajů soudně vymahatelné. 
 • Uživatelé berou na vědomí, že jakýkoli druh cheatování je zakázán ve všech turnajích. 
 • Cheatováním se rozumí manipulace se soubory, používání skriptů či jiných SW programů, které zvýhodňují hráče samotného či jeho tým na úkor soupeře. 
 • Prokázáním cheatování se hráč / tým vystavuje riziku, že hráč / tým bude vyloučen z probíhajícího turnaje a nebude mu umožněn start ani v dalších turnajích.

V.  Označení hráče

 • Přezdívka (nick) je dobrovolnou volbou každého uživatele a provozovatel webu TheGames.cz nenese odpovědnost za její obsah. Zakázané nicky jsou takové, které:
 1. jsou chráněny právy třetích osob a uživatel nemá písemný souhlas pro jejich použití,
 2. se podobají značkám nebo ochranným známkám, bez ohledu na to, zda jsou nebo nejsou registrované,
 3. napodobují a/nebo napadají nicky jiných uživatelů
 • Jakýkoliv nick, který je urážlivý, vulgární, podněcující rasovou, či etnickou nenávist nebo je v rozporu s dobrými mravy nebo zákony České republiky, je zakázaný. Provozovatel webu TheGames.cz si vyhrazuje právo rozšířit, změnit nebo zrušit tento čl. V. Pravidel. Uvedené podmínky se vztahují i na jména klanů a týmů.

VI. Pravidla turnaje

 • Každý turnaj má svá přesně definovaná jedinečná pravidla, která jsou stanovena organizátorem daného turnaje před jeho startem (dále jen „Pravidla turnaje“). 
 • Přihlášením do turnaje uživatel vyslovuje souhlas s danými Pravidly turnaje, kterými se musí během celého turnaje řídit. 
 • Organizátor má právo na změnu Pravidel turnaje zejména tehdy, pokud jimi má být zkvalitněn průběh turnaje. Tuto změnu musí organizátor oznámit všem zúčastněným hráčům ihned po jejím provedení.

VII. Ostatní Pravidla

 • Veškerá hesla a informace z herních účtů se ukládají šifrovaně, aby se zabránilo únikům třetím stran. 
 • Veškeré osobní údaje, poskytnuté uživateli, slouží jen pro účely webu TheGames.cz a nebudou sdělovány třetím stranám.
 • Provozovatel webu TheGames.cz - Wegrap.cz (Jakub Šaroun, IČO: 03858685) nenese žádnou odpovědnost za jednání a chování veškerých uživatelů, které se projeví na webu TheGames.cz a na samotných offline akcích pořádaných webem, resp. provozovatelem webu TheGames.cz a za veškerý obsah, který uživatelé na web vloží (včetně textových, grafických, zvukových i video záznamů).
 • Provozovatel webu TheGames.cz si vyhrazuje právo rozšířit, změnit nebo zrušit tato Pravidla, aniž by byl povinen na jejich změnu uživatele upozornit, což uživatel výslovně bere na vědomí a s tímto postupem souhlasí. Aktuální verze pravidel bude vždy přístupná na webové stránce https://www.TheGames.cz/licencni-podminky/ s tím, že tato verze Pravidel bude vůči všem uživatelům účinná okamžikem jejich zveřejnění na výše uvedené webové stránce.

VIII. Aktivace/Zakoupení [+] Výhod

 • Plus výhody si může zakoupit pouze registrovaný uživatel. 
 • Zakoupení [+] výhody je dobrovolné. 
 • Vyhrazujeme si právo odebrat [+] výhody za hrubé porušení pravidel. 
 • Vyhrazujeme si právo kdykoliv zrušit/přidat jakoukovil výhodu. 
 • Vyhrazujeme si právo ukončit činnost serveru, na kterém si uživatel zakoupil výhody. 
 • Neneseme zodpovědnost za nefunkčnost, nebo problémy serverů, které jsou způsobeny hostingem serveru. 
 • Uživatel se předem zříká všech nároků na reklamaci [+] výhod, nebo vrácení peněz. 

 

Poslední aktualizace této stránky proběhla: 14.8. 2018 13:47

Nejvíce preferovaná věc pro hráče?
Partneři