TheGames.cz

Přihlášení
Jailbreak Pravidla
Účet zabanován
Příspěvky: 60
Registrován: 7.4. 2021

Jailbreak Pravidla

 

 

Simon:
- Simon musí být srozumitelný a nemluvit jak robot
- V platném příkazu musí být sloveso
- Pokud simon chce předat simona dozorci musí vyslovit "Předávám slovo hráči XXX, všechny příkazy a zákazy platí!"
- Simon nesmí dávat nesmyslné či nesplnitelné příkazy

 

 

Dozorci:
- Jsou povinní chránit simona
- Musí mít mikrofón
- Musí poslouchat simonovy příkazy
- Nesmí bezdůvodně zabíjet hráče (FreeKill)
- Musí brát Simona (/simon) a dávat rozkazy
- CT zóny jsou prostory se zbraněmi, tlačítka, šachty, zbrojnice, plošiny atp
- CT nesmí dávat vězňům žádně zbraně, ani vystřílené (cvakátko) pokud to není součástí simonovi hry

 

Vězni:
- Jsou povinní poslouchat simona
- Musí poslouchat Simona přímo a bez zdržování, za neuposlechnutí můžou být zabiti
- Nesmí používat tlačítka a místa určená pro Simona, výjimkou jsou během HVD tlačítka určená k atrakcím, která nepodněcují vzpouru (aim) a nejsou na CT zóně.
- Pokud Simon zemře a není vybrán nový Simon, mohou si dělat co chtějí
 

Ostatní:
- Je zakázáno jakkoli kazit hru ostatním
- Je zakázáno jakkoli slovíčkařit
- Je zakázáno obcházet pravidla
- Je zakázáno používat nevhodné nicky ve hře (např. Đ€@il, k****, p*** atd.)

 

Zákazy:
- Smí se zakazovat klávesnice (nebo vyslovit příkaz "nehýbejte se")
- Při použití zákazů před příkazem se smí porušit zákaz (v opačném případě se zákaz nesmí porušit)

 

PP:
- Při PP se Vězeň rozhodne jak to kolo bude vypadat
- Při PP má zakázano ovládat nebo mačkat různé tlačitka na atrakcích, které je dokáže oba zabít a nebo jen jednoho

Fotbal:
- Přesná pravidla fotbalu určí simon

 

 

VD:
- Vezni maji volnost a nemusí poslouchat simona
- Při hromadném volném dni je pohyb před zbrojkou na vlastní nebezpečí!

 

 

Hra na Simona:
- Hra na Simona začíná tehdy, když Simon řekne „Zahrajeme si na Simona“ nebo "Zahrajeme si Simona". Ostatní hlášky jsou považovány za chytáky
- Vězni musí poslouchat příkazy začínající „Simon říká...(nějaký příkaz)“ nebo "Simon přejmenovává Simona na ... (něco)"
- Když Simon řekne pouze „Skočte“ (neřekne tam „Simon říká..“), tak příkaz nesmí být splněn, nebo bude vězeň zabit
- Hra na Simona končí příkazem „Simon říká konec Simona“; „Simon ukončuje Simona“ nebo smrtí Simona

 

 

Reakce:
- Reakce nemusí začínat ani ukončovat žádným příkazem
- Podstata hry spočívá v tom, splnit daný příkaz co nejrychleji
- Kdo udělá poslední reakci jako poslední, nebo vůbec, bude zabit
- Když vykonají vězni jiný příkaz, než byl zadán, může je Simon zabít (v případě, že Simon tento příkaz před tím zakázal)
- Vždy platí, že při reakci smí zabíjet pouze Simon, ostatní dozorci jen sledují hru
- Při první (poslední) reakci zemře vězeň, který vykoná povel Simona jako první (poslední). Vězni během reakce nesmí dělat jiné věci než ty, které Simon nařídil.
- Posledni ani prvni reakce se nesmí uskutečnit, když jsou jen 3 vězni (jen s výhodou nebo nevýhodou)

 

CS:GO Vedení může kdykoliv změnit pravidla!