TheGames.cz

Přihlášení
Pro správné zobrazení webu si prosím vypněte AdBlock - Jak vypnout AdBlock?

Je zakázáno:
1. Jakkoli poškozovat herní portál TheGames, dělat reklamu na konkurenční servery apod. 

2. Veřejné projevy nacizmu, rasizmu a islámské ideologie, či jiné nenávistné ideologie, taktéž jako nadávky a jiné provokace. Veškeré tyto projevy jsou zakázané také v obrazové verzi.

3. Hrát si na člena týmu, nebo kopírovat nick jiných členů. 

4. Spamovat, či jinak otravovat ostatní uživatele.

 

 

TheGames si vyhrazuje právo kdykoli tyto pravidla bez udání důvodu změnit.

Základní pravidla:

1. Hráč je povinný se seznámit s těmito pravidly, neznalost neomlouvá.
2. Hráč je povinný mít v pořádku internetové připojení.
3. Hráč je povinný respektovat Administrátory serveru.
4. Je zakázané používat nevhodné a zavádějící nickname a sprayloga.


Všeobecná pravidla:

Je zakázané: 
1. Používat cheaty a skripty.
2. Obcházet ban.
3. Jakýmkoli způsobem dělat reklamu. 
4. Chovat se na serveru nevhodně a vulgárně. 
5. Používat nevhodé a vulgární nickname.
6. Kopírovat nickname hráčů či Administrátorů.
7. Využívat chyb map a serverů.
8. Reconnect-ovat se z důvodu respawnu, nebo jisté smrti.
9. Radit si přes chat, nebo externí komunikační program. 
10. Spolupracovat s protihráči.
11. Vydávat se za Admina.
12. Neplnit povinnosti mapy/serveru.

 

JailBreak Pravidla

 

Každý hráč je povinný:
- pred pripojením na server sa oboznámiť s pravidlami
- dodržiavať pravidlá
- mať v poriadku pripojenie (ping)
- plniť povinnosti mapy (plant, defuse, hostage)
- akceptovať príslušných administrátorov

Na serveroch je zakázané:
- používať cheaty (wallhack, aimbot, speedhack... )
- vulgárne sa vyjadrovať (nadávať, urážať,)
- používať nevhodné mená (rasistické, nadávky, vulgárne)
- kaziť hru ostatným hráčom (team flash, camp, no plant, no defuse)
- používať scripty (no-recoil, abhop, bgs,sgs...)
- využívať chyby máp (textury)
- obchádzať ban (DIP, SID CHANGER)
- písať viac rovnakých riadkov za sebou (stop flood)
- vyrušovať a hlučne sa vyjadrovať do mikrofónu (stop spam)
- presúvať sa k lepšiemu tímu (stop over)
- úmyselné používanie nevhodných príkazov do konzole (reconnect, kill, rcon...)
- kopírovať nick druhého hráča/admina
- používať farebné nicky

Simon pravidlá:
- simon je tvorcom hry
- simon sa snazi hracov zabaviť, nie sa ich zbaviť
- simon musí tvoriť, také atrakcie, aby ich sám dokázal splniť (neplatí pri nevýhode)
- simon je dozorca, ktorý ako prvý na začiatku kola napíše /simon do chatu
- simon nesmie nikomu nadržiavať, každý väzeň má rovnaké práva a povinnosti
- v prípade, že simon umrie, rušia sa všetky príkazy a zákazy
- simon je hráč, ktorého musia všetci počúvať jak väzní, tak dozorci
- simon nesmie používať slovičkarenie (posledná reakcia na sklo)
- simon smie zakázať väzňom používanie myše !
- simon nesmie dať viac ako jednu nevýhodu
- simon je povinný dať väzňovi mikrofón, pokiaľ si ho žiada. (musí mať však rozumný dôvod, inak môžu väzňa zabiť)
- simon nesmie predávať slovo nikomu, okrem staviteľa
- simon nesmie zapnúť mód, pokiaľ už povedal príkaz
- simon smie po sebe zapnúť maximalne tri herné módy (Nesmie byť VD.)

Dozorci pravidlá:
- dozorca je povinný mať funkčný mikrofón
- dozorca je povinný strážiť simona
- dozorca je povinný si brať simona
- dozorca nesmie svojvoľne zabíjať, výnimkou je ohrozenie (nebezpečné približenie, neplnenie príkazov, CT zóny)
- dozorca ak dá niekomu FK(freekill) je povinný nahlásiť na začiatku ďalšieho kola hráčovi VD(voľný deň)
- dozorca nesmie spolupracovať z väzňom (hodenie zbraní, rozstrelenie miesta kde je zbraň, útek...)
- dozorca nieje povinný umožniť väzňovi čas na vyhodenie zbrane
- dozorca je povinný upozorniť väzňa aby neblokoval CT zónu (rebríky, šachty)
- dozorca ktorý stráži VD nemá zakázané sa sním hrať, ale nesmie to ovplyvniť jeho schopnosti (futbal, volejbal, trampolina atď..)
- dozorca behem hromadneho VD musí být na CT zone

Väzni pravidlá:
- väzní môžu, kedykoľvek spraviť vzbúru
- väzní sú povinný plniť príkazy automaticky priamo a bez zdržovania (nesmú sa spomaliť)
- väzeň má zakázané liezť do, alebo na CT zóny
- väzní majú zakázané si radiť (chat, voice, teamspeak)
- väzeň nesmie boxovať nikde v blízkosti dverí. V prípade, že vyjde dozorca z dverí a väzeň do neho boxne automaticky má väzeň dostať kill
- väzeň nesmie otvárať dvere do CT zón, môže byť zabitý
- Väzeň ma zakázané vlastniť strelnú zbraň, bombu, granát/y, alebo štít (vestu môže)

Reakcie pravidlá:
- pri reakcií sa zabíja - hráč prvý, druhý, posledný.. podľa druhu reakcie, alebo môže dostať nevýhodu, splniteľnú úlohu
- pri reakcií sa prednostne zabíja hráč ktorý reakciu nesplnil vôbec, je na simonovi či zabije/dá nevýhodu aj hráčovi ktorý vykonal reakciu prvý/posledný
- pri reakciách platí nasledovné : Pokiaľ je posledná reakcia na skok, nejaký hráč si čupne a potom skočí a stihne to bez toho aby bol posledný, prežíva pretože bol šikovnejší
- pri reakcií zabíja iba simon
- reakcie sa nesmú nijako začínať ani ukončovať
- pri reakcií o výhodu hráč čo urobí iný príkaz nemôže túto výhodu získať

Pravidlá hra na simona:
- hra sa začína slovami „zahráme si (na) simona" nijako inak
- hra sa ukončuje slovami „simon ukončuje simona" nijako inak
- pri začatí, ukončení a premenovaní hry simona sa rušia všetky príkazy a zákazy preto hráč musí povedať: „Simon hovorí všetky príkazy a zákazy platia“ Inak si môžu väzní robiť čo chcú a isť kam chcú

Box pravidlá:
- väzni môžu používať strelné zbrane a nie je to považované za TK (CT ich za zbraň môže zabiť)
- pri boxe je zakázané doplňovať hp cez automaty hrozí zabitie od CT
- pri boxe nesmú väzní kempiť

Voľný deň pravidlá:
- Väzni si môžu robiť čo chcú, isť všade okrem CT zón
- väzni sa môžu voziť na (skútroch, vrtulníkoch, autách...) nesmú ich však vyniesť
- väzni môžu používať tlačidla pri atrakcií
- zapojený do hry môže byť VDčko kedykoľvek po uplynutí časového limitu (00:00), netýka sa to kúpeného VD, to môže byť zapojené len keď je posledný žijúci hráč.
- hráč s voľným dňom nesmie byť v blizkosťi simona, aby mu na mieste kde vykonáva atrakcie neprekážal, inak môže byť zapojený
- pokiaľ dozorca dal fk a dostal ban, hráč ma dostať voľný deň.
- pri mfk sa voľný deň nedáva!

Módy pravidlá:
- hráči nesmú kempiť
- Väzní sú povinný hľadať a zabíjať dozorcov
- dozorci po zapnutí módu, nesmu byť v priestrore ciel (počas schovky musia byť pri zapnutí v zbrojke)
- je zakázané zdržiavať sa na klietkach a na zábradlí, v portoch, jednoducho tazko dostupnych miestach
- je zakázane si doplňovať hp
- pri modoch schovka, chicken a furien vezní nesmu používať strelné zbrane
- pri módoch chicken, furien, ghost sa dozorci nesmú zdržiavať na ťažko dostupných miestach (rohy, strechy)
- pri mode schovka väzni nesmú ísť do zbrojky !
- posledný väzeň má nárok na posledné prianie pokiaľ si ho stihne vybrať, alebo ak ho server pri danom móde umožní

Ostatné pravidlá:
- pokiaľ väzeň boxuje na mieste a dozorca k nemu pristúpi a väzeň zabije dozorcu je to hlúposť toho dozorcu preto väzeň nesmie dostať kill (freekill)
- v prípade keď simon povie "Pôjdete na čiaru, k stene, do klietky" je jedno kam, väzeň nesmie opustiť dane miesto bez toho, že ho simon vyzve. Ak opustí dane miesto musí dostať kill, alebo nevýhodu
- atrakcie sa nesmú vynášať, pokiaľ to simon nedovolí (lopta, skúter,auto...)
- keď simon povie "Mate zakázané skákať boxovať begripovať a stať (keď je atrakcia všetko sa ruší) a potom simon povie pôjdete do klietky na zadnústenú. Nesmiete isť v čupe musíte sa postaviť a utekať do klietky na zadnú stenu a čupnúť si
- pri atrakciách sa rušia všetky príkazy a zákazy (nevzťahuje sa na hry, ktoré vytvorí Simon alebo ich samotná mapa neponúka (schody do neba, schody do pekla...)
- za teamkill sa nepovažuje, keď väzeň zabije druhého väzňa atrakciou, alebo tlačítkom
- hráč dostane FK(freekill) má dostať ďalšie kolo vd, alebo si vyberie VD s posledného priania. Ďalšie kolo je však hromadný voľný deň, má dostať VD!
- je zakázané mať na servery zavádzajúci nick v ktorom je napísaný príkaz. (Napríklad. "Hráč s označením VD" "poslednáreakcia na skok" a tak ďalej)
- je zakázané tento NICK akokoľvek využívať vo svoj prospech a pokiaľ kvôli nemu na servery vznikne zmätok, FK, či iné nedorozumenia, môže byť hráč potrestaný banom.
- príkaz ruší zákaz. (Napr. Je zakázané stáť. Väzni sú na zadnej stene a majú medzery, Simon dá príkaz aby doplňovali medzery. Väzni sa musia postaviť, doplniť medzeru a znova si čupnúť.)
- Keď simon povie: Na moje slovíčko štart preskočíte z modrého na červený stôl.. štart.. Všetci čo nepreskočia majú dostať kill! Pokiaľ simon povie zase štart, tak nemáte nič robiť lebo nesmiete opustiť miesto udané simonom!
- Hráč ktorý si požiada o mikrofón, musí rozprávať o danej mape ktorá sa práve hrá, nesmie zdržovať hru hlúpymi rečami a musí mať na žiadanie mikrofónu pádny dôvod (príklad: požiada si o mikrofón a povie len "ahoj") inak môže byť zabitý!
- K zadnej stene = Na zadnú stenu a naopak.
- Za teamkill sa považuje keď : Ctčko zabije akýmkoľvek spôsobom druhé CTčko! Keď väzeň prejde druhého väzňa autíčkom/skútrom bez toho aby to mal povolené (neplatí, keď je očividné, že to bolo nechtiac).
- Je prísne zakázané bugovať si speed pomocou lopty! (trestá sa)
- Pokiaľ simon povie napríklad "vyberte si dráhu na bazéne", alebo "vyberte si jeden blok" znamená to, že väzni majú ísť na ten blok/k tej dráhe a vybrať si ho/ju

 

 

TheGames si vyhrazuje právo kdykoli tyto pravidla bez udání důvodu měnit.

Práva a povinnosti hráče


Práva:

 • Hráč má právo požádat o pomoc člena A-Teamu v momentě, kdy se otázka vztahuje k našemu serveru. Taktéž při žádosti o pomoc musíte dodržovat pravidla serveru TheGames.cz
 • Hráč má právo podat stížnost na jakéhokoliv hráče/admina v případě, že má důkazy, které daného hráče/admina dosvědčí. Jakákoliv stížnost bez důkazu bude zamítnuta.

Povinnosti:

 • Hráč se v žádném případě nesmí vydávat za youtubera či za člena A-týmu.
 • Je zakázáno spamovat chat, psát reklamu na YT kanál či MC server (za jakékoliv zveřejnění IP a URL odkazu se trestá!), mít stejný skin (nebo nick) jako známý youtuber (nebo skin podporující rasismus, sprostý či jinak nevhodný), používat hacky, nadávat či zesměšňovat ostatní hráče nebo mít nevhodný (sprostý, urážlivý) nick.
 • Pokud hráč záměrně vyvolává situace, které zapříčiní porušování pravidel, tak sám za své jednání může dostat adekvátní trest.

 

Práva a povinnosti A-týmu

 

Práva:

 • Vedení serveru si vyhrazuje veškerá práva na zprávy typu „Dáš mi OP? Dáš mi fly?!“ atd., nebo na zprávy, kde otázka nesměřuje na náš server, A-tým odpovídat nemusí, ba naopak vás za to může kicknout či zabanovat.
 • Admin není nucen si uchovávat důkaz k vašemu prohřešku (Vyjímkou je permanentní ban za hacky/skripty atp..
 • Admin má právo udělit trest ve výši podle svého nejlepšího uvážení, úměrně k dané situaci.
 • Pro členy A-týmu platí stejná pravidla jako pro hráče.

Povinnosti:

 • Členové admin teamu musí mít stejný nick na serveru a ts3.
 • Admin musí váš problém dořešit. To znamená, že se nemůže ze serveru odpojit při řešení problému.
 • A-tým v žádném případě nesmí zneužívat své pravomoce.
 • A-tým se nesmí povyšovat nad hráče.

 

Všeobecná pravidla

 • Registrací souhlasíte s těmito pravidly a pravidly portálu TheGames.cz
 • Všechno co daný hráč vybuduje a nebo si koupí nějaké předměty do hry za virtuální měnu se stávají automaticky majetkem serveru.
 • Hráč je povinný dodržovat platné zákony české a slovenské republiky, náznaky rasizmu, nacizmu a jiných pohoršovacích věcí se bude přísně trestat.
 • Hráč je povinný respektovat členy admin týmu.
 • Hráč má vlastní právo na svůj názor pokud to není v rozporu s pravidly a nebo zákony české anebo slovenské republiky
 • Hráč má právo na soukromí a ochranu osobních údajů, v případě že jiný hráč bude sdílet IP anebo jiné osobní údaje hráče bude přísně potrestaný.
 • Je zakázané zneužívat chyby (bugy hry, herního serveru), hráč je povinný tyto chyby nahlašovat administrátorům serveru.
 • V případě že hráč uvidí dalšího hráče tyto chyby zneužívat je povinný ho nahlásit!

 

Zákazy

 • Obcházení banu anebo trestu, který mu byl udělen administrátorem serveru, bude ještě přísněji zabanován.
 • Je zakázáno lhát členům A-týmu.
 • Nick pod kterým je hráč zaregistrovaný nesmí obsahovat vulgární, sexistický anebo nacistický význam.
 • Spawnkill a tpkill na serveru je zakázaný (myslí se tím, když daný hráč nemůže rychle utéct pří teleportu hráče k hráčovi).
 • Je zakázané mít MultiACC (vícc účtů na jedné IP).
 • Je zakázané teamovat v PvP aréně.
 • V případě uspořádání hračského eventu (událosťi) na které se ostatní hráči mohou zůčastnit. Je pořádající hráč povinen vyplatit všechny výhry, které byli domluveny. Zakladatel nesmí dopustit aby se hráči kteří jsou na eventě mohli zabít
 • Přísný zákaz používat x-ray a jiné zvýhodňující programy.
 • Zákaz zabíjení hráčů mimo viditelně označené PVP zóny (pod to spadá i úmyslné lákání do pastí, na /home umístěný nad lávou, a podobně).
 • Je zakázáno stavět obvody a stavby, které laggují server, nebo hru ostatním hráčům (v případě farem na zvířata, XP farem, třídiček, a podobně, vám může být udělenkick za AFKování. Přetěžování serveru – zejména hoppery (zásobníky), item framy a stovky zvířat/monster server enormně zatěžují!)
 • Zákaz chování více než 50 zvířat/vesničanů na jednom místě.
 • Zákaz teleportování na cizí rezidence bez povolení majitele a jejich následnému zneužívání ve svůj prospěch.
 • Zákaz /tpa zabijení

 

Herní účty

 • Každý je odpovědný za svůj účet.
 • Herní účet nesmí obsahovat jméno admina týmu nebo se mu podobat.
 • Používání nevhodných skinů porušujících globální pravidla (tj. například skin Hitlera, islamistické skiny, skiny zesměšňující někoho, skiny s nahou postavou, a podobně) je rovněž zakázáno!
 • Jakýkoliv prodej herních účtů přez chat nebo jiným způsobem je přísně zakázané.
 • Za strátu hesla k hernímu účtu, server nenese žádnou zodpovědnost.
 • Žádný člen admin týmu nemá právo si vyžadovat informace o herním účtě jako heslo a podobné.
 • Pokud byl herní účet zneužit popřípadě ukraden, je povinností takovou událost nahlásit na fórum a v tom případě se smaže celý majetek a informace o účtě.
 • Všechny itemy, bloky které hráč postavil na serveru se automaticky stávají majetkem serveru.

 

+Výhody

 • Hráč s +účtem nemá právo na snižování trestu nebo obcházení.
 • Pro +hráče platí stejná pravidla jako pro hráče.
 • Vyhrazujeme si právo jakkoliv změnit výhody +účtu.
 • Vyhrazujeme si právo odebrat danému hráčovi +výhody jen ve vážných případech nebo v případě výměnou za UNBAN.
 • Jakékoliv služby (+výhody, kredity, dolary a další) jsou brané jako příspěvek na provoz serveru, proto služby nejsou nárokovatelné.

 

Stavby

 • Ponechávaní koruny stromů bez kmene se trestá.
 • Zákaz stavění jakýchkoliv levitujících (létajících) staveb, nápisů, symbolů a tak dále.
 • Stavění sloupů do vzduchu a kopaní malých děr je trestné. (1x1)
 • Zákaz stavby symbolů, nápisů, budov, jejich obrysů či jiných tvarů, které odporují zákonům a Ústavě ČR (jmenovitě například nacistické hákové kříže, budovy ve tvaru penisu, a podobně). Je rovněž zakázáno stavět vše, co jmenované výtvory připomíná!
 • Griefing se rozumí ničením cizích staveb, a je zakázaný, i když daný pozemek nemá rezidenci (ochranu).
 • Je zakázáno dělat velké plochy z hořícího netherracku a rozlévání lávy po mapě.
 • Stavby si zamykejte pomocí residencí.
 • Pokud si hráč zakoupí velkou residenci (například 100 x 100), celou jí nezastaví a bude neaktivní, může mu být residence oříznuta tak, aby chránila pouze postavenou stavbu!

Chat

 • Je zakázané spamovat chat. (Spamu se rozumí rozesílaní správ stejného nebo podobného významu textu).
 • Zákaz nějak zvýrazňovat chat CAPS LOCKem bude to brané jako spam chatu
 • Je zakázané se vyjadřovat v chate vulgárně, při opakovaném porušovaní se může trest zvyšovat.
 • Zákaz propagace jakýchkoliv náboženských hnutí

Porušení pravidel

 

Za porušení pravidel se uděluje 5 druhů trestů:

 • Warn – upozornění hráče (spam v chatu, ignorování moderátora, drobné nadávky).
 • Kick – vyhození hráče (ignorování warnů, velké nadávky, spam, a tak dále).
 • Dočasný BAN (zákaz přístupu na váš účet po dobu několika hodin či dnů) – větší porušení pravidel (zničení cizí stavby, nadávky cizímu hráči či členům Admin týmu, krádeže, opakované zabijení ostatních hráču, a tak dále)
 • Perma BAN – BAN navždy (opakované porušování pravidel, cheaty všeho druhu (x-ray, fly hack, rychlé kopání, a podobné), nadávání na server či admina, reklama na cizí server (poslání jména cizího serveru či jakékoli IP adresy do chatu), multiaccount (více účtů například pro obcházení dočasného BANu).
 • IP BAN – zablokování vaší IP adresy, pokud se snažíte obejít BANy -> z vašeho počítače se do hry už nikdo nedostane!

 

Proti jakémukoli trestu (warn, kick, ban) je možné podat stížnost na fóru – ZDE (sekce minecraft -> Žádost o Unban)

 • Stížnost na neoprávněný trest je nutné podat do 3dnů od udělení.
 • Po podání stížnosti se k ní vyjádří admin, který trest udělil a jeho regulérnost zkontroluje hlavní/server admin serveru.
 • Do sekce Unbany můžete také napsat i pokud chcete jen zdůvodnit BAN – admin je vždy povinen přiložit screenshot, za co BAN dal!
 • Pokud jste dostali perma BAN právem a chcete si u nás zahrát, můžete si na webu koupit Unban a nebo vyměnit svůj +účet za Unban.
 • Pokud se domníváte, že si na vás někdo dovoluje (ať už hráč nebo člen Admin týmu) a trestá vás neprávem, napište nám ne forum.


Hráč – uživatel který hraje na serverech TheGames.cz

Členové admin týmu - hráči kteří jsou uveřejnění na oficiální webové stránce anebo na serveru v sekcii Admin tým.

 

Připojením na server automaticky souhlasíte s níže vypsanými pravidly. Neznalost pravidel neomlouvá!

 

 

TheGames si vyhrazuje právo kdykoli tyto pravidla bez udání důvodu změnit.

Je zakázáno:
1. Jakýmkoli způsobem poškozovat server či dělat reklamu na jiné herní portály.
2. Napadat a urážet ostatní uživatele, či jim posílat nevhodné zprávy a pochybné odkazy.
3. Nahrávat ve veřejných místnostech s vyjímkou Admin týmu.
4. Kopírovat nicky ostatních uživatelů. 
5. Obcházet bany a omezení. 
6. Používat nevhodné avatary a nicky.
7. Používat clownfish a podobné programy.

 

Pravidla pro založení místnosti:
1. Využívat místnost aktivně.
2. Nebýt problémový hráč.

3. Nepoužívat nevhoné/urážlivé avatary, popisky místonstí, nebo názvy.

 

 

TheGames si vyhrazuje právo kdykoli tyto pravidla bez udání důvodu změnit.

Chtěli by jste CSGO turnaj?