TheGames.cz

Přihlášení

Je zakázáno:
1. Jakkoli poškozovat herní portál TheGames, dělat reklamu na konkurenční servery apod. 

2. Veřejné projevy nacizmu, rasizmu a islámské ideologie, či jiné nenávistné ideologie, taktéž jako nadávky a jiné provokace. Veškeré tyto projevy jsou zakázané také v obrazové verzi.

3. Hrát si na člena týmu, nebo kopírovat nick jiných členů. 

4. Spamovat, či jinak otravovat ostatní uživatele.

 

 

TheGames si vyhrazuje právo kdykoli tyto pravidla bez udání důvodu změnit.

Základní pravidla:

1. Hráč je povinný se seznámit s těmito pravidly, neznalost neomlouvá.
2. Hráč je povinný mít v pořádku internetové připojení.
3. Hráč je povinný respektovat Administrátory serveru.
4. Je zakázané používat nevhodné a zavádějící nickname a sprayloga.


Všeobecná pravidla:

Je zakázané: 
1. Používat cheaty a skripty.
2. Obcházet ban.
3. Jakýmkoli způsobem dělat reklamu. 
4. Chovat se na serveru nevhodně a vulgárně. 
5. Používat nevhodé a vulgární nickname.
6. Kopírovat nickname hráčů či Administrátorů.
7. Využívat chyb map a serverů.
8. Reconnect-ovat se z důvodu respawnu, nebo jisté smrti.
9. Radit si přes chat, nebo externí komunikační program. 
10. Spolupracovat s protihráči.
11. Vydávat se za Admina.
12. Neplnit povinnosti mapy/serveru.

 

ZOMBIE CHAOS:

POVINNOSTI ZOMBIE:

- First zombie je povinný rozšíriť nákazu bez akéhokoľvek zdržovania!
- Zombie je povinný rozšíriť nákazu! (zákaz behať po mape bez snahy nakaziť ľudí)

 

JE ZAKÁZANÉ:
- Spáchať samovraždu keď máte 0AP (armora)!
- Chodiť na textúry
- Bugovať padák (gravity bug)
- Kempiť ako posledný hráč (iba v prípade, ak má posledný hráč terminátora)

 

OSTATNÉ:
- V jednej kempe môžu byť maximálne 2 ľudia

 

POVINNOSTI VŠETKÝCH HRÁČOV:
- Každý hráč je povinný hlásiť akýkoľvek bug okamžite na fórum!

 

BaseBuilder mód

Základné pravidlá:

1. Je zakázané liezť do cudzej stavby bez povolenia jej majiteľa
2. Je zakázané dávať bloky do cudzej stavby bez povolenia jej majiteľa
3. Je zakázané strielať do cudzej stavby
4. Je zakázané akýmkoľvek spôsobom blokovať cudziu stavbu

5. Je zakázané brať cudzie bloky, ktoré sú už použíte ale niesu zamknuté!

6. Je zakázané mať dohodou o nezabíjaní alebo blokovaní s protihráčom (ZM s CT / CT so ZM)

7. Je zakázané sa vyhrážať alebo ponúkať dohodu

8. Je zakázané si postaviť neprístupný alebo zakázaný build

9. Je zakázané skákať z airu za účelom samovraždy

10. Je zakázané odpojiť sa pred smrťou

11. Je zakázané reconnectovať sa z dôvodu presunutia do iného team-u.

 

Zombie:

1. Úlohou zombie je plniť povinnosť ZM. Povinnosťou ZM je snažiť sa zabiť CT v jeho úkryte

 

Pravidlá počtu CT v stavbe:

1. 0-4 CT = 1 CT v úkryte (stavbe)

2. 5 a viac CT = 2 CT v úkryte (stavbe)

 

Maximálny počet hráčov v stavbe:

1. Ladder - max. 1hráč

2. HS Tunel - max. 1hráč

3. Surf trap - max. 1hráč

4. Air - max. 1hráč

 

Zakázané stavby:

1. Slow tunel

 

 

JailBreak mód

Základní pravidla:

1. Hráč je povinný se seznámit s těmito pravidly, neznalost neomlouvá.
2. Hráč je povinný mít v pořádku internetové připojení.
3. Hráč je povinný respektovat Administrátory serveru.
4. Je zakázané používat nevhodné a zavádějící nickname a sprayloga.

 

Vězni:

1. Úlohou vězňů je se co nejvíce přiblížit k poslednímu přání, nebo přemoci a zabít dozorce. 
2. Všechny Simonovy příkazy musí plnit přímo a bez zdržování. Mají právo jít tak, aby si neubrali život. 
3. Nesmí vstupovat na CT-zóný, nebo k nim otevírat dveře. 
4. Nesmí mít zbraně, granáty, vestu, převlek, neviditelnost apod. 
5. Nesmí opouštět místo určené Simonem.
6. Nesmí vynášet atrakce, pokud jim to Simon nedovolí. 
7. Vězni nesmí ohrožovat dozorce, úmyslně jim blokovat cestu, přibližovat se k nim, nebo např. boxovat za dveřmi a na místě.

 

Dozorci:

1. Úlohou dozorců je chránit, poslouchat a pomáhat Simonovi. 
2. Pokud Simon není, ostatní dozorci si ho musí vzít. (příkaz: /simon)
3. Dozorci zabijí vězně jen při útěku, napadení a na příkaz simona, o ostatních přečinech informují Simona, který rozhoduje zda vězeň dostane kill nebo nevýhodu, apod.

 

Pravidla Simona:

1. Simon tvoří hru. Jeho úlohou je hráče zabavit atrakcemi a hrami.
2. Pokud Simon zemře, jeho příkazy a zákazy padají. 
4. Simon nesmí slovíčkařit, jeho příkazy by měly být jasné a srozumitelné. 
3. a) Simon nesmí zakázat pohyb myší. 
3. b) Pokud poví "pusťte klávesnici", hráči nesmí begripovat, skákat, čupět a chodit. 
3. c) Pokud poví "nehýbejte se", hráč zůstane v poloze jaké je, nesmí boxovat, ale smí se otáčet myší.
4. Simon může předat slovo jen staviteli a to pouze na atrakci spojenou s bloky. 
5. Simon je povinný zapnut mikrofon jen v případě, když hráč žádá z jednoho konkrétního důvodu porušení pravidel, pokud toho vězeň využije, má Simon právo ho zabít.
6. Simon může dát hráči nevýhodu za lehčí porušení pravidel, nebo jako výsledek reakcí. Pokud však hráč už má dostat nevýhodu, nesmí se účastnit reakcí o nevýhodu a pokud by měl dostat druhou nevýhodu (s tou kterou už má), musí dostat kill. Přeloženo: Dvě aktivní nevýhody = KILL.

 

Hra na Simona:

1. Hra se začíná slovy „Zahrajeme si (na) Simona“, a končí slovy „Simon ukončuje Simona“. (Při ukončení je možné jiné jméno, viz pravidlo F4)
2. Když se začne nebo ukončí hra na Simona, všechny příkazy a zákazy padají (ne u přejmenování). 
3. U hry na Simona se plní všechny příkazy, které začínají slovy „Simon říká …“. (nebo jiné jméno, viz pravidlo F4)
4. Simona je možné přejmenovat slovy „Simon přejmenovává Simona na XXX“. Poté je aktivní nové jméno a na jméno Simon se již nereaguje.

 

Reakce:

1. Při reakcích musí hráč (první, druhý, poslední … podle druhu reakce) dostat nevýhodu (nebo splnitelný úkol). Ne kill. 
2. Pokud hráč reakcí nesplní, znamená to, že nesplnit příkaz. Může dostat kill. Pokud kill nedostane, je jeho nevýhoda plněna (vyšší) než hráč co reakci splnil a byl v ní v pořadí pro nevýhodu.
3. Pokud hráči porušili nějaké zákazy / příkazy (mají dostat kill), můžou byť u reakce zabití bez nevýhody. 
4. U reakce s výhodou, se nesmí dát kill za udělaní jiného pohybu pokud byl zakázán, ale takový hráč nesmí tuto výhodu dostat.


Volný Den (VD):
1. Hráč, který má VD, ignoruje všechny příkazy Simona, kromě příkazů na nevměšování se do probíhající hry a nakonec na ukončení VD.
2. Hráči si mohou hrát na atrakcích, včetně granátů apod., ale pouze v rámci dané atrakce. Smějí mačkat tlačítka u těchto atrakcí, avšak s výjimkou aimu.  
3. Volný den může být Simonem ukončen:

a) Při klasickém volném dni, když je na časovém limitu 00:00. 

b) Při koupeném volném dni, když má Simon u sebe posledního vězně a nezůstali jiní živí hráči. 

4. Hráč může dostat VD jako kompenzaci za FK, nebo jako výhodu.
5. Pokud má hráč dostat VD a nové kolo se spustí HVD, nemá na další VD nárok. 
6. Při multi-free-killu se žádné VD nedává.

 

Herní módy
1. Mód lze zapnout maximálně 3 kola po sobě. 
2. Simon nesmí zapnout mód, pokud již dal nějaký příkaz, zákaz, nebo má některý z hráčů nárok na VD.
3. Při zapnutí schovky musí být CT ve zbrojnici. Poté hledají ukryté vězně (kempí), kteří je mohou boxovat.
4. Při módech chicken, furien a schovka, vězni nesmí používat střelné zbraně.
5. Pri módech chicken, furien a ghost nesmí dozorci chodit na těžko dostupné místa. (různé šachty apod.)
6. Při módech si nikdo nesmí hrát.

 

Dodatkové pravidlá:

1. a) Príkaz ruší zákaz / předešlý příkaz
    b) Zákaz ruší příkaz. 
    c) Zákaz, který znemožňuje vykonat příkaz, který je platný (probíhající), začne platit až po vykonaní příkazu. 
2. Příkaz budoucí. Je to vykonání nějakého příkazu na daný signál, který Simon určí. Po tomto signálu platí tento příkaz jako poslední. (Viz 1. a) 
3. Příkazy typu: na / k zadní stěně, je to samé. 
4. Klecí a boxem se myslí to samé. 
5. Administrátor může kdykoli zasáhnout do hry. 
6. PP se musí odehrávat na volném prostranství a je zakázáno se schovávat.

 

 

TheGames si vyhrazuje právo kdykoli tyto pravidla bez udání důvodu měnit.

Práva a povinnosti hráče


Práva:

 • Hráč má právo požádat o pomoc člena A-Teamu v momentě, kdy se otázka vztahuje k našemu serveru. Taktéž při žádosti o pomoc musíte dodržovat pravidla serveru TheGames.cz
 • Hráč má právo podat stížnost na jakéhokoliv hráče/admina v případě, že má důkazy, které daného hráče/admina dosvědčí. Jakákoliv stížnost bez důkazu bude zamítnuta.

Povinnosti:

 • Hráč se v žádném případě nesmí vydávat za youtubera či za člena A-týmu.
 • Je zakázáno spamovat chat, psát reklamu na YT kanál či MC server (za jakékoliv zveřejnění IP a URL odkazu se trestá!), mít stejný skin (nebo nick) jako známý youtuber (nebo skin podporující rasismus, sprostý či jinak nevhodný), používat hacky, nadávat či zesměšňovat ostatní hráče nebo mít nevhodný (sprostý, urážlivý) nick.
 • Pokud hráč záměrně vyvolává situace, které zapříčiní porušování pravidel, tak sám za své jednání může dostat adekvátní trest.

 

Práva a povinnosti A-týmu

 

Práva:

 • Vedení serveru si vyhrazuje veškerá práva na zprávy typu „Dáš mi OP? Dáš mi fly?!“ atd., nebo na zprávy, kde otázka nesměřuje na náš server, A-tým odpovídat nemusí, ba naopak vás za to může kicknout či zabanovat.
 • Admin není nucen si uchovávat důkaz k vašemu prohřešku (Vyjímkou je permanentní ban za hacky/skripty atp..
 • Admin má právo udělit trest ve výši podle svého nejlepšího uvážení, úměrně k dané situaci.
 • Pro členy A-týmu platí stejná pravidla jako pro hráče.

Povinnosti:

 • Členové admin teamu musí mít stejný nick na serveru a ts3.
 • Admin musí váš problém dořešit. To znamená, že se nemůže ze serveru odpojit při řešení problému.
 • A-tým v žádném případě nesmí zneužívat své pravomoce.
 • A-tým se nesmí povyšovat nad hráče.

 

Všeobecná pravidla

 • Registrací souhlasíte s těmito pravidly a pravidly portálu TheGames.cz
 • Všechno co daný hráč vybuduje a nebo si koupí nějaké předměty do hry za virtuální měnu se stávají automaticky majetkem serveru.
 • Hráč je povinný dodržovat platné zákony české a slovenské republiky, náznaky rasizmu, nacizmu a jiných pohoršovacích věcí se bude přísně trestat.
 • Hráč je povinný respektovat členy admin týmu.
 • Hráč má vlastní právo na svůj názor pokud to není v rozporu s pravidly a nebo zákony české anebo slovenské republiky
 • Hráč má právo na soukromí a ochranu osobních údajů, v případě že jiný hráč bude sdílet IP anebo jiné osobní údaje hráče bude přísně potrestaný.
 • Je zakázané zneužívat chyby (bugy hry, herního serveru), hráč je povinný tyto chyby nahlašovat administrátorům serveru.
 • V případě že hráč uvidí dalšího hráče tyto chyby zneužívat je povinný ho nahlásit!

 

Zákazy

 • Obcházení banu anebo trestu, který mu byl udělen administrátorem serveru, bude ještě přísněji zabanován.
 • Je zakázáno lhát členům A-týmu.
 • Nick pod kterým je hráč zaregistrovaný nesmí obsahovat vulgární, sexistický anebo nacistický význam.
 • Spawnkill a tpkill na serveru je zakázaný (myslí se tím, když daný hráč nemůže rychle utéct pří teleportu hráče k hráčovi).
 • Je zakázané mít MultiACC (vícc účtů na jedné IP).
 • Je zakázané teamovat v PvP aréně.
 • V případě uspořádání hračského eventu (událosťi) na které se ostatní hráči mohou zůčastnit. Je pořádající hráč povinen vyplatit všechny výhry, které byli domluveny. Zakladatel nesmí dopustit aby se hráči kteří jsou na eventě mohli zabít
 • Přísný zákaz používat x-ray a jiné zvýhodňující programy.
 • Zákaz zabíjení hráčů mimo viditelně označené PVP zóny (pod to spadá i úmyslné lákání do pastí, na /home umístěný nad lávou, a podobně).
 • Je zakázáno stavět obvody a stavby, které laggují server, nebo hru ostatním hráčům (v případě farem na zvířata, XP farem, třídiček, a podobně, vám může být udělenkick za AFKování. Přetěžování serveru – zejména hoppery (zásobníky), item framy a stovky zvířat/monster server enormně zatěžují!)
 • Zákaz chování více než 50 zvířat/vesničanů na jednom místě.
 • Zákaz teleportování na cizí rezidence bez povolení majitele a jejich následnému zneužívání ve svůj prospěch.
 • Zákaz /tpa zabijení

 

Herní účty

 • Každý je odpovědný za svůj účet.
 • Herní účet nesmí obsahovat jméno admina týmu nebo se mu podobat.
 • Používání nevhodných skinů porušujících globální pravidla (tj. například skin Hitlera, islamistické skiny, skiny zesměšňující někoho, skiny s nahou postavou, a podobně) je rovněž zakázáno!
 • Jakýkoliv prodej herních účtů přez chat nebo jiným způsobem je přísně zakázané.
 • Za strátu hesla k hernímu účtu, server nenese žádnou zodpovědnost.
 • Žádný člen admin týmu nemá právo si vyžadovat informace o herním účtě jako heslo a podobné.
 • Pokud byl herní účet zneužit popřípadě ukraden, je povinností takovou událost nahlásit na fórum a v tom případě se smaže celý majetek a informace o účtě.
 • Všechny itemy, bloky které hráč postavil na serveru se automaticky stávají majetkem serveru.

 

+Výhody

 • Hráč s +účtem nemá právo na snižování trestu nebo obcházení.
 • Pro +hráče platí stejná pravidla jako pro hráče.
 • Vyhrazujeme si právo jakkoliv změnit výhody +účtu.
 • Vyhrazujeme si právo odebrat danému hráčovi +výhody jen ve vážných případech nebo v případě výměnou za UNBAN.
 • Jakékoliv služby (+výhody, kredity, dolary a další) jsou brané jako příspěvek na provoz serveru, proto služby nejsou nárokovatelné.

 

Stavby

 • Ponechávaní koruny stromů bez kmene se trestá.
 • Zákaz stavění jakýchkoliv levitujících (létajících) staveb, nápisů, symbolů a tak dále.
 • Stavění sloupů do vzduchu a kopaní malých děr je trestné. (1x1)
 • Zákaz stavby symbolů, nápisů, budov, jejich obrysů či jiných tvarů, které odporují zákonům a Ústavě ČR (jmenovitě například nacistické hákové kříže, budovy ve tvaru penisu, a podobně). Je rovněž zakázáno stavět vše, co jmenované výtvory připomíná!
 • Griefing se rozumí ničením cizích staveb, a je zakázaný, i když daný pozemek nemá rezidenci (ochranu).
 • Je zakázáno dělat velké plochy z hořícího netherracku a rozlévání lávy po mapě.
 • Stavby si zamykejte pomocí residencí.
 • Pokud si hráč zakoupí velkou residenci (například 100 x 100), celou jí nezastaví a bude neaktivní, může mu být residence oříznuta tak, aby chránila pouze postavenou stavbu!

Chat

 • Je zakázané spamovat chat. (Spamu se rozumí rozesílaní správ stejného nebo podobného významu textu).
 • Zákaz nějak zvýrazňovat chat CAPS LOCKem bude to brané jako spam chatu
 • Je zakázané se vyjadřovat v chate vulgárně, při opakovaném porušovaní se může trest zvyšovat.
 • Zákaz propagace jakýchkoliv náboženských hnutí

Porušení pravidel

 

Za porušení pravidel se uděluje 5 druhů trestů:

 • Warn – upozornění hráče (spam v chatu, ignorování moderátora, drobné nadávky).
 • Kick – vyhození hráče (ignorování warnů, velké nadávky, spam, a tak dále).
 • Dočasný BAN (zákaz přístupu na váš účet po dobu několika hodin či dnů) – větší porušení pravidel (zničení cizí stavby, nadávky cizímu hráči či členům Admin týmu, krádeže, opakované zabijení ostatních hráču, a tak dále)
 • Perma BAN – BAN navždy (opakované porušování pravidel, cheaty všeho druhu (x-ray, fly hack, rychlé kopání, a podobné), nadávání na server či admina, reklama na cizí server (poslání jména cizího serveru či jakékoli IP adresy do chatu), multiaccount (více účtů například pro obcházení dočasného BANu).
 • IP BAN – zablokování vaší IP adresy, pokud se snažíte obejít BANy -> z vašeho počítače se do hry už nikdo nedostane!

 

Proti jakémukoli trestu (warn, kick, ban) je možné podat stížnost na fóru – ZDE (sekce minecraft -> Žádost o Unban)

 • Stížnost na neoprávněný trest je nutné podat do 3dnů od udělení.
 • Po podání stížnosti se k ní vyjádří admin, který trest udělil a jeho regulérnost zkontroluje hlavní/server admin serveru.
 • Do sekce Unbany můžete také napsat i pokud chcete jen zdůvodnit BAN – admin je vždy povinen přiložit screenshot, za co BAN dal!
 • Pokud jste dostali perma BAN právem a chcete si u nás zahrát, můžete si na webu koupit Unban a nebo vyměnit svůj +účet za Unban.
 • Pokud se domníváte, že si na vás někdo dovoluje (ať už hráč nebo člen Admin týmu) a trestá vás neprávem, napište nám ne forum.


Hráč – uživatel který hraje na serverech TheGames.cz

Členové admin týmu - hráči kteří jsou uveřejnění na oficiální webové stránce anebo na serveru v sekcii Admin tým.

 

Připojením na server automaticky souhlasíte s níže vypsanými pravidly. Neznalost pravidel neomlouvá!

 

 

TheGames si vyhrazuje právo kdykoli tyto pravidla bez udání důvodu změnit.

Je zakázáno:
1. Jakýmkoli způsobem poškozovat server či dělat reklamu na jiné herní portály.
2. Napadat a urážet ostatní uživatele, či jim posílat nevhodné zprávy a pochybné odkazy.
3. Nahrávat ve veřejných místnostech s vyjímkou Admin týmu.
4. Kopírovat nicky ostatních uživatelů. 
5. Obcházet bany a omezení. 
6. Používat nevhodné avatary a nicky.
7. Používat clownfish a podobné programy.

 

Pravidla pro založení místnosti:
1. Využívat místnost aktivně.
2. Nebýt problémový hráč.

3. Nepoužívat nevhoné/urážlivé avatary, popisky místonstí, nebo názvy.

 

 

TheGames si vyhrazuje právo kdykoli tyto pravidla bez udání důvodu změnit.

Jaká je vaše oblíbená zbraň?