TheGames.cz

Přihlášení

Pravidla portálu TheGames.cz

 

Diskusní fórum a web

Je zakázáno:
1. Jakkoli poškozovat herní portál TheGames, dělat reklamu na konkurenční servery apod. 

2. Veřejné projevy nacizmu, rasizmu a islámské ideologie, či jiné nenávistné ideologie, taktéž jako nadávky a jiné provokace. Veškeré tyto projevy jsou zakázané také v obrazové verzi.

3. Hrát si na člena týmu, nebo kopírovat nick jiných členů. 

4. Spamovat, či jinak otravovat ostatní uživatele.


TeamSpeak

Je zakázáno:
1. Jakýmkoli způsobem poškozovat server či dělat reklamu na jiné herní portály.
2. Napadat a urážet ostatní uživatele, či jim posílat nevhodné zprávy a pochybné odkazy.
3. Nahrávat ve veřejných místnostech s vyjímkou Admin týmu.
4. Kopírovat nicky ostatních uživatelů. 
5. Obcházet bany a omezení. 
6. Používat nevhodné avatary a nicky.
7. Používat clownfish a podobné programy.

 

Pravidla pro založení místnosti:
1. Využívat místnost aktivně.
2. Nebýt problémový hráč.

3. Nepoužívat nevhoné/urážlivé avatary, popisky místonstí, nebo názvy.


Counter Strike 1.6

Základní pravidla:

1. Hráč je povinný se seznámit s těmito pravidly, neznalost neomlouvá.
2. Hráč je povinný mít v pořádku internetové připojení.
3. Hráč je povinný respektovat Administrátory serveru.
4. Je zakázané používat nevhodné a zavádějící nickname a sprayloga.


Všeobecná pravidla:

Je zakázané: 
1. Používat cheaty a skripty.
2. Obcházet ban.
3. Jakýmkoli způsobem dělat reklamu. 
4. Chovat se na serveru nevhodně a vulgárně. 
5. Používat nevhodé a vulgární nickname.
6. Kopírovat nickname hráčů či Administrátorů.
7. Využívat chyb map a serverů.
8. Reconnect-ovat se z důvodu respawnu, nebo jisté smrti.
9. Radit si přes chat, nebo externí komunikační program. 
10. Spolupracovat s protihráči.
11. Vydávat se za Admina.
12. Neplnit povinnosti mapy/serveru.

 

JailBreak mód

Základní pravidla:

1. Hráč je povinný se seznámit s těmito pravidly, neznalost neomlouvá.
2. Hráč je povinný mít v pořádku internetové připojení.
3. Hráč je povinný respektovat Administrátory serveru.
4. Je zakázané používat nevhodné a zavádějící nickname a sprayloga.

 

Vězni:

1. Úlohou vězňů je se co nejvíce přiblížit k poslednímu přání, nebo přemoci a zabít dozorce. 
2. Všechny Simonovy příkazy musí plnit přímo a bez zdržování. Mají právo jít tak, aby si neubrali život. 
3. Nesmí vstupovat na CT-zóný, nebo k nim otevírat dveře. 
4. Nesmí mít zbraně, granáty, vestu, převlek, neviditelnost apod. 
5. Nesmí opouštět místo určené Simonem.
6. Nesmí vynášet atrakce, pokud jim to Simon nedovolí. 
7. Vězni nesmí ohrožovat dozorce, úmyslně jim blokovat cestu, přibližovat se k nim, nebo např. boxovat za dveřmi a na místě.

 

Dozorci:

1. Úlohou dozorců je chránit, poslouchat a pomáhat Simonovi. 
2. Pokud Simon není, ostatní dozorci si ho musí vzít. (příkaz: /simon)
3. Dozorci zabijí vězně jen při útěku, napadení a na příkaz simona, o ostatních přečinech informují Simona, který rozhoduje zda vězeň dostane kill nebo nevýhodu, apod.

 

Pravidla Simona:

1. Simon tvoří hru. Jeho úlohou je hráče zabavit atrakcemi a hrami.
2. Pokud Simon zemře, jeho příkazy a zákazy padají. 
4. Simon nesmí slovíčkařit, jeho příkazy by měly být jasné a srozumitelné. 
3. a) Simon nesmí zakázat pohyb myší. 
3. b) Pokud poví "pusťte klávesnici", hráči nesmí begripovat, skákat, čupět a chodit. 
3. c) Pokud poví "nehýbejte se", hráč zůstane v poloze jaké je, nesmí boxovat, ale smí se otáčet myší.
4. Simon může předat slovo jen staviteli a to pouze na atrakci spojenou s bloky. 
5. Simon je povinný zapnut mikrofon jen v případě, když hráč žádá z jednoho konkrétního důvodu porušení pravidel, pokud toho vězeň využije, má Simon právo ho zabít.
6. Simon může dát hráči nevýhodu za lehčí porušení pravidel, nebo jako výsledek reakcí. Pokud však hráč už má dostat nevýhodu, nesmí se účastnit reakcí o nevýhodu a pokud by měl dostat druhou nevýhodu (s tou kterou už má), musí dostat kill. Přeloženo: Dvě aktivní nevýhody = KILL.

 

Hra na Simona:

1. Hra se začíná slovy „Zahrajeme si (na) Simona“, a končí slovy „Simon ukončuje Simona“. (Při ukončení je možné jiné jméno, viz pravidlo F4)
2. Když se začne nebo ukončí hra na Simona, všechny příkazy a zákazy padají (ne u přejmenování). 
3. U hry na Simona se plní všechny příkazy, které začínají slovy „Simon říká …“. (nebo jiné jméno, viz pravidlo F4)
4. Simona je možné přejmenovat slovy „Simon přejmenovává Simona na XXX“. Poté je aktivní nové jméno a na jméno Simon se již nereaguje.

 

Reakce:

1. Při reakcích musí hráč (první, druhý, poslední … podle druhu reakce) dostat nevýhodu (nebo splnitelný úkol). Ne kill. 
2. Pokud hráč reakcí nesplní, znamená to, že nesplnit příkaz. Může dostat kill. Pokud kill nedostane, je jeho nevýhoda plněna (vyšší) než hráč co reakci splnil a byl v ní v pořadí pro nevýhodu.
3. Pokud hráči porušili nějaké zákazy / příkazy (mají dostat kill), můžou byť u reakce zabití bez nevýhody. 
4. U reakce s výhodou, se nesmí dát kill za udělaní jiného pohybu pokud byl zakázán, ale takový hráč nesmí tuto výhodu dostat.


Volný Den (VD):
1. Hráč, který má VD, ignoruje všechny příkazy Simona, kromě příkazů na nevměšování se do probíhající hry a nakonec na ukončení VD.
2. Hráči si mohou hrát na atrakcích, včetně granátů apod., ale pouze v rámci dané atrakce. Smějí mačkat tlačítka u těchto atrakcí, avšak s výjimkou aimu.  
3. Volný den může být Simonem ukončen:

a) Při klasickém volném dni, když je na časovém limitu 00:00. 

b) Při koupeném volném dni, když má Simon u sebe posledního vězně a nezůstali jiní živí hráči. 

4. Hráč může dostat VD jako kompenzaci za FK, nebo jako výhodu.
5. Pokud má hráč dostat VD a nové kolo se spustí HVD, nemá na další VD nárok. 
6. Při multi-free-killu se žádné VD nedává.

 

Herní módy
1. Mód lze zapnout maximálně 3 kola po sobě. 
2. Simon nesmí zapnout mód, pokud již dal nějaký příkaz, zákaz, nebo má některý z hráčů nárok na VD.
3. Při zapnutí schovky musí být CT ve zbrojnici. Poté hledají ukryté vězně (kempí), kteří je mohou boxovat.
4. Při módech chicken, furien a schovka, vězni nesmí používat střelné zbraně.
5. Pri módech chicken, furien a ghost nesmí dozorci chodit na těžko dostupné místa. (různé šachty apod.)
6. Při módech si nikdo nesmí hrát.

 

Dodatkové pravidlá:

1. a) Príkaz ruší zákaz / předešlý příkaz
    b) Zákaz ruší příkaz. 
    c) Zákaz, který znemožňuje vykonat příkaz, který je platný (probíhající), začne platit až po vykonaní příkazu. 
2. Příkaz budoucí. Je to vykonání nějakého příkazu na daný signál, který Simon určí. Po tomto signálu platí tento příkaz jako poslední. (Viz 1. a) 
3. Příkazy typu: na / k zadní stěně, je to samé. 
4. Klecí a boxem se myslí to samé. 
5. Administrátor může kdykoli zasáhnout do hry. 
6. PP se musí odehrávat na volném prostranství a je zakázáno se schovávat.

 


TheGames si vyhrazuje právo kdykoli tyto pravidla bez udání důvodu měnit.

Pravidla sepsal člen Vedení TiTaaN. Je zakázáno je zneužívat a kopírovat!

Nejvíce preferovaná věc pro hráče?
Partneři