TheGames.cz

Přihlášení

 

FiveM

 

ZÁKLADNÍ POJMY A KLÁVESY

 • RP = Role Play = hraní vymyšlené postavy a jejího příběhu v uměle vytvořeném (herním) světě. Hráč je v podstatě herec, který se vždy snaží reagovat na situace jako ve skutečnosti.
 • OOC = Out Of Character = mimo postavu. Sdělování informací mimo hru do RP scény.
 • IC = In character - Vše, co se stane za vaši postavu.
 • PD = policie
 • Jail = Uvěznení, prostě předkad z angličtiny.
 • Robbery = Loupež, krádež. Opět, jen přeloženo z angličtiny.
 • EMS = záchranná služba
 • KOS = Kill On Sight
 • PK = Player Kill = zabití postavy. Postava si nic nepamatuje. PK nastává po vykrvácení postavy, očividném smrtelném zranění či smrtelném zranění, určeném útočníkem.
 • CK = Character Kill = zabití postavy nastálo
 • PDM = Premium Deluxe Motorsport, obchod s vozidlama poblíž velkého staveniště.
 • X = Zvednutí rukou nad hlavu
 • G = Zkřížení rukou
 • C = Skrčení
 • U = Vzdálenost mluvení
 • Z = Písknutí
 • M = Interakce s vozidlem
 • L = Zavazadlový prostor vozidel
 • DEL = Tabulka hráčů
 • F1 = Telefon
 • F2 = Inventář
 • F5 = Animace
 • F6 = Interakce v práci
 • F7 = Faktury

 


 

PRAVIDLA

TRESTY, BANY

 • Pokud jste byl zabanován/a a nevíte proč, obraťte se na discord.
 • Pokud jste zabanován/a, je zakázáno založit si nový účet.
 • Zákaz jakéhokoliv obcházení banů.
 • Hráče neurážejte, zákaz rasistických výroků, hanobení jiné rasy. Může mít za následek trest či trvalý zákaz.
 • Trolling je zakázaný, je zakázané provokovat hráče k vyvolání OOC šarvátky.
 • Advertising – Je zakázáno propagovat jiné servery nebo stránky bez povolení.
 • Je zakázáno modování a jakékoliv podvádění (např. využívání bugů).

 

GROSS ROLEPLAY

 • Gross Roleplay - Nechutný roleplay je povolen jen za určitých podmínek.  Hraní tohoto roleplaye bez povolení všech zapojených hráčů je přísně zakázáno.
 • – Znásilnění
 • – Kanibalismus
 • – Sexuální obtěžování (jakýkoliv druh)
 • Druhy gross roleplaye, které zde nejsou uvedené, jako je například bestialita, jsou přísně zakázané za jakýchkoliv podmínek.
 • Pokud jste dali souhlas k nechutnému roleplayi, můžete svůj souhlas kdykoliv zrušit, nebo roleplay zastavit informovaním všech zapojených hráčů.
 • Gross roleplay se nesmí dít v okolí hráče, který tento roleplay neschválil i přes to, že se ho sám neúčastní.

 

ÚČET

 • Je zakázáno dávat Vaše údaje někomu jinému. Výmluva “Pardon, hrál za mě někdo jinej” je neomluvitelná a budete za věc potrestán Vy.
 • Hráči smí hrát až za tři postavy na jednom herním účtu.
 • Postavy byste mezi sebou neměli míchat (např. postava, se kterou hrajete dřevorubce by neměla hrát člena mafiánského gangu, kterým je vaše jiná postava.
 • Ingame jméno musí dávat smysl. Jména jako “Swag McSwagger” a podobné nebudou tolerovány. Zakázána jsou také jména slavných osobností.

OOC

 • OOC chat (/ooc) slouží výhradně jako žádost o technickou pomoc ze strany adminů či k řešení nestandardních situací. OOC chat neslouží k vaším diskuzím.
 • Z OOC se nesmí žádná informace použít IC. Vice v Metagaming.
 • Hráči by měli za každou cenu zůstat ve své roli a nekomunikovat OOC do voice chatu. Toto hráč může učinit pouze po vyzvání ze strany admina.

IC

 • Blackmarket je anonymní a nezjistitelný. Nepoužívejte tedy před jménem anon. Blackmarket je v rámci RP nehacknutelný.
 • Nikdy neodcházejte od klávesnice pokuď právě se nacházíte v RP scéně.
 • Zákaz odpojení se z RP akce, zahrnuje okrádání, zatčení, honička aj. Bude bráno jako odmítání hraní RP scény. 
 • K úkonům, které nelze popsat pomocí funkcí ve hře, využijte popisu činnosti v chatu pomocí /do a /me (viz základní pojmy výše).
 • Pro každou RP scénu platí stejná pravidla za jakýchkoliv časových okolností, tzn. žádné “skipování” oprav v pozdních nočních hodinách, atp.
 • /me - Slouží k vyjádření určité akce, kterou provedla Vaše postava ale není fyzicky vidět ve hře. Např. “/me se poškrábal ve vlasech.”
 • /do - Slouží k několika věcem. Lze jím popsat okolí, pokud daná věc nejde vidět ve hře (Např. “/do Na kapotě auta leží flaška.”). Dále také slouží k potvrzení, či zamítnutí akce jiným hráčem, pokud byl roleplayem ovlivněn (Např. “/me strčil do Johna. /do Povedlo se?”, které je následováno buď “/do Ano.” či “/do Ne, protože…..”) Do /do se nesmí lhát.
 • Krádež zbraní od NPC je zakázána. 

 

FAILRP

 • Metagaming - Metagaming, aneb použití informace, kterou jste se dozvěděli OOC, nebo jakkoliv jinak, než za svoji postavu, v IC, je přísně zakázaný.
 • Mixing - Mluvení za svojí IC postavu o něčem OOC. Např používání nicků v oslovování ostatních hráčů a podobné.
 • Powergaming - V podstatě “hraní na hrdiny” je přísně zakázáno. Vaše postava by měla mít určité limity a neumíte např. nadzvednout kamion. Do powergamingu je zahrnuta i situace, kdy nevyužíváte na akci s jiným hráčem “/do”, aby měl daný hráč šanci na reakci.
 • NonRP Driving - Vozidla ve hře dokáží věci, které by v realitě nedokázali. Jste povinni řídit se podle toho, co by dané auto dokázalo ve skutečnosti. Např. nevyjedete s Lamborghini na Mount Chilliad, protože na to to auto není stavěno. NonRP Driving také zahrnuje ignorování jakékoliv bouračky. Pokud do vás nabourá auto rychlostí 70 mph do zadního kola, Vaše auto sice v GTA pojede, v realitě byste se ale ani nepohnuli.
 • NonRP Injuries - Nepřiměřené, nebo žádné zranění z akce, ze kterého byste nemohli bez zranení odejít. Např. pokud dostanete kulku do ruky, nemůžete RPit, že vás jen bolí noha.
 • Cop Baiting - Cílené štvaní policistů, aby si vás všimli a nějak na vás zareagovali. Např. Ježdění okolo policejní stanice rychlou jízdou, aby si vás všimli a vyvolali jste potyčku.
 • Asspulling - Vytahování větší zbraně bez RP. Cokoliv, co je větší, než pistolka, musíte zaRPit. Toto pravidlo se tedy netýká malých nožů, teleskopických obušků a pistolek.
 • Bunnyhopping - Zákaz poskakování za účelem rychlejšího přesunu. V realitě taky při chůzi neposkakujete.
 • Water Evading - Skok do vody a následné plavání od břehu za účelem útěku před policií je zakázaný.
 • NonRP Tuning - Zákaz vytunění vlastního vozidla. Jste povinnen počkat na mechanika, který Vám pak tuning nainstaluje.
 • KOS - Zabití při prvním setkání a bez udání důvodu, či předchozího Roleplaye je přísně zakázáno.
 • Revenge Kill - Zakázáno mstít se po PK, protože si nemáte pamatovat, co vedlo k vaší smrti, takže ani to, kdo Vás zabil.
 • Ninja Jacking - Krádež vozidla bez jakéhokoliv RP je zakázána.
 • Prodej PD zbraní - Přísně zakázáno, trestáno banem. Zbraně ze zbrojnice se nesmí prodávat ani darovat civilistům a nikomu jinému.
 • FearRP - Musíte RPit přiměřený strach postavy v jakékoliv situaci. Když na vás někdo míří a nemáte v ruce žádnou zbraň,

KRÁDEŽE 

 • Hráč by u sebe měl vždy nosit reálné množství peněz, které by mohl unést. Výjimkou je pouze situace, kdy si kupujete drahé zbraně, auta anebo domy.
 • V případě, že vás okrádá jiný hráč, měli byste mu přes /do sdělit celkovou částku, kterou u sebe máte.
 • Zloděj vás může okrást o vše.
 • Zloděj by neměl dopustit, aby poškozená postava zemřela. Měl by ji zajistit dostatek jídla a pití.
 • Zákaz krádeže aut PD a EMS.
 • Zákaz nutit hráče, aby vydal své peníze výběrem v bance. Toto může hráč nabídnout, ale nemusí.  
 • Aby mohla být vykradena banka, musí být minimálně 6 policistů online (kvůli možnosti spuštění skriptu).
 • V případě porážky ilegální frakce se smrt postavy vyhodnocuje jako Player kill (PK). Pokud poražení nejsou oživeni záchrannou službou a objeví se po smrti v nemocnici, vše si pamatují – měli byste hrát zraněné, přičemž se předpokládá, že budou poté vyslýcháni policií. CK kill by měl platit pouze se souhlasem poškozeného hráče.
 • V případě že jste vyloupil/a obchod nebo banku a dostali jste PK, jste je povinen dodržet 60 minutový odstup před dalším vykradnutím.
 • Pokud jste členem státní frakce, NESMÍTE okrádat lidi, ani vykrádat obchody.  

 

PVP PRAVIDLA

 • Smrt postavy je vždy na posledním místě. Vždy můžete druhé mučit, zranit, vyhrožovat, apod.
 • Zákaz zabíjení v SAFE zónách –Policejní Stanice, Nemocnice, Hlavní parkoviště (spawn aut). Leda by se jednalo o kvalitní RP důvod předem schválený adminem.
 • Maximální doba únosu jiné postavy je 1 hodina. Zbytek je na OOC domluvě mezi vámi.
 • Vždy musíte zajistit, aby postava v zajetí měla dostatek jídla a pití.
 • Pokud je hráč zraněn, je povinen hrát adekvátní RP (pokud špatně chodí, neměl by běhat, než se zotaví, apod.).

 

ADMIN TEAM

 • Pokud potřebujete pomoc ve hře (bug) či řešíte porušení pravidel anebo žádáte o přidání do whitelistu, vždy se obracejte na člena admin teamu, který má dané věci na starost – viz seznam.
 • Nežádejte administrátora o opravu vozidla, revive a teleport. O takovou pomoc můžete zažádat pouze v případě, že se jedná o bug.
 • Rozhodnutí admina se musí respektovat. Pokud se jedná o situaci v RP nebo jde o porušení pravidel, odmlouvání ze strany hráče bude vždy trestáno.  
Co hrajete v CSGO nejčastěji?