TheGames.cz

Přihlášení
Pravidlá pre TeamSpeak Súťaže
Honored Member
Příspěvky: 187
Registrován: 12.4. 2019

Pravidlá :

 

• Všetky súťaže budú prebiehať na našom Teamspeaku (tg.cz) v roomkách, ktoré sú určené pre danú súťaž

• Pri každej súťaži je Vašou povinnosťou byť na Teamspeaku

• Registrácia nie je povinná pokiaľ to nie je špecifikované v súťaži

• Ak v súťaži nastane nejaký problém, hned kontaktujte usporiadateľa, ktorý má danú súťaž na starosti

• Dodržiavajte základy slušného chovania

• Je zakázané byť na súťaži na dvoch identitách naraz

• Je zakázané akokoľvek kaziť priebeh súťaže 

• Je zakázané nahrávať (Trestá sa kick / ban)

• Všetci okrem HL. Správcu (Usporiadateľa), HL. Admina Teamspeaku a Vedenia majú prísne zakázané povoľovať si mikrofón (Ak si DJ, trestá sa odobraním tejto skupiny)

• Usporiadateľ súťaže si vyhradzuje právo kedykoľvek vyhodiť akéhokoľvek účastníka súťaže v prípade jeho neadekvatného chovania, alebo na podozrenie z akéhokoľvek podvádzania

• Usporiadateľ má vždy pravu. Pokiaľ rozhodne inak máte možnosť obrátiť sa na nás a podať sťažnosť v danej sekcií. V nijakom prípade sa s usporiadateľom nehádajte priamo na súťaži!!

• Súťaže sa môžu zúčastniť len osoby, ktoré nemajú nijakým spôsobom zamedzený prístup k nášmu Teamspeak serveru

• Osoby, ktoré sa nachádzajú na blackliste súťaží sa automaticky nemôžu zúčastniť súťaže (Trestá sa banom)

• Učastník môže byť diskvalifikovaný pred, počas aj po súťaži

• Učasntník je povinný sledovať informácie o danej súťaži (pre prípad zmeny termínu)

• Osoby, ktoré v minulosti akokoľvek poškodzovali meno tohto portálu majú zakázané zúčastňovať sa súťaže

 

Pravidlá sa budú postupne doplňovať. Bude Vám to oznámené odpovedou.

 

Ak by sa v najbližšiej dobe konala nejaká súťaž  tak Vám pravidlá budú vysvetlené priamo na Teamspeaku v danej roomke. Bude to kvoli tomu, že pravidlá sa budú doladzovať a niečo sa tu možno nestihne napísať.

 

 

 

Honored Member
Příspěvky: 187
Registrován: 12.4. 2019

UPDATE!!!

 

9.5.2019 9:40