TheGames.cz

Přihlášení

GDPR - Obecné nařízení o ochraně osobních údajů

 

1. Obecná ustanovení

Tímto dokumentem vám poskytujeme informace o vašich právech souvisejících se zpracováváním vašich osobních údajů dle Nařízení č. 2016/679/EU. Při zpracovávání osobních údajů se řídíme právními předpisy, zejména zákonem o ochraně osobních údajů. Zpracovávání osobních údajů probíhá vždy pouze v rozsahu daném konkrétní službou nebo účelem zpracování.

Doporučujeme vám, abyste si informace pečlivě přečetli. Udělali jsme vše pro to, aby byly co nejsrozumitelnější. Pokud by vám i přesto nebylo něco jasné, rádi vám kterýkoli pojem nebo pasáž vysvětlíme.

 

2. Správce vašich údajů

Správcem vašich údajů je TheGames.cz - provozovatel vypsaný níže.

Správce vaše údaje shromažďuje, disponuje jimi a nese odpovědnost za jejich řádné a zákonné zpracování. Vůči správci můžete uplatňovat svá práva způsobem uvedeným dále.

 

3. Údaje, které zpracováváme

Zpracováváme pouze takové údaje, abychom vám mohli poskytovat služby spojené s herním portálem, a abychom dodržovali naše zákonné povinnosti a chránili své oprávněné zájmy.

Zpracováváme tyto kategorie údajů:

ID - login, který je potřebný pro přihlášení do hry

Email - nezbytná součást účtu, pomocí emailu potvrzujete veškeré změny na účtu, dostáváte informace o novinkách na portálu.

IP a MAC adresa - Nezbytné údaje pro přístup do hry, kdy tyto údaje slouží k ochraně přístupu na váš účet z daných IP či MAC adres, které povolíte

Heslo - potřebný údaj k přístupu na váš účet, hesla jsou šifrována, ukládají se na zabezpečený server a ani my je neznáme.

 

4. Oprávněné zájmy

Vaše osobní údaje používáme i k tomu, abychom vám poskytli relevantní obsah, tedy obsah, který je pro vás zajímavý. Na základě oprávněného zájmu takto zpracováváme zejména osobní údaje, které zpracováváme automaticky a cookies. Ze stejného právního důvodu vám jako našim zákazníkům můžeme zasílat e-mailové zprávy. Pakliže vaše osobní údaje zpracováváme na základě tohoto právního důvodu, můžete proti tomuto zpracování vznést námitku.

 

5. Informace o souhlasu

Pro účely zasílání obchodních sdělení (e-mail marketing) zpracováváme vaše osobní údaje na základě vašeho souhlasu. Pokud nám souhlas neudělíte a jste naším zákazníkem(hráčem), tak vám můžeme obchodní sdělení zaslat i bez toho, abyste nám udělili váš souhlas. V každém případě však platí, že můžete takovouto marketingovou komunikaci z naší strany jednoduše zakázat.Pokud nám udělíte svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, můžete jej kdykoliv odvolat prostřednictvím zaslání e-mailu (info@thegames.cz).

 

6. Souhlas

Opětovným přihlášením do hry udělujete souhlas ke zpracování výše uvedených údajů, ostatní se řídí zde napsaným textem.

 

7. Předávání osobních údajů třetím subjektům

Nepředáváme vaše údaje nikomu jinému, jsou výhradně pro použití ve hře, platební údaje při koupi herní měny/výhod má na starosti zabezpečená platební brána.

 

8. Doba zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat po dobu, po kterou Vám budeme poskytovat naše služby, v případě zpracovávání osobních údajů, ke kterému byl udělen souhlas, budou vaše osobní údaje obecně zpracovávány po dobu 5 let, nebo do odvolání takového souhlasu.

 

9. Zabezpečení osobních údajů

Vaše údaje jsou u nás v bezpečí, chráněné proti neoprávěnému přístupu či zneužití.

 

10. Jaká máte práva?

Máte právo na přístup ke svým údajům, na vysvětlení, jakož i další práva, pokud se domníváte, že zpracování není v pořádku. Také můžete podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů. Máte právo na informace o zpracování, na opravu dat, na výmaz dat, na omezení zpracování, právo podat námitku, na odvolaní souhlasu, na omezení marketingu. Vaše údaje zpracováváme transparentně, korektně a v souladu se zákonem.

 

Poslední aktualizace této stránky proběhla 5.11. 2020.

Co hrajete v CSGO nejčastěji?