TheGames.cz

Přihlášení

JailBreak mód

Pravidla označená Zeleně, jsou při přečinu trestány dozorci. (tyto pravidla smí hráči porušovat, bez toho, aniž by jim hrozil BAN)

Pravidla označena červeně řeší admin podle závažnosti. Jsou trestány.

Ostatní pravidla, či jejich části jsou informační. (Admin jen dohlíží a případně vysvětluje co a jak)

 

 

Vězni:

1. Úlohou vězňů je se co nejvíce přiblížit k poslednímu přání, nebo přemoci a zabít dozorce. 
2. Všechny Simonovy příkazy musí plnit přímo a bez zdržování. Mají právo jít tak, aby si neubrali život. 
3. Nesmí vstupovat na CT-zóný, nebo k nim otevírat dveře
4. Nesmí mít zbraně, granáty, převlek, neviditelnost apod. (smí zbraně na blízko z T-shopu a vestu odkudkoli) 
5. Nesmí opouštět místo určené Simonem.
6. Nesmí vynášet atrakce, pokud jim to Simon nedovolí. 
7. Vězni nesmí ohrožovat dozorce, úmyslně jim blokovat cestu, přibližovat se k nim, nebo např. boxovat za dveřmi a na místě.

 

Dozorci:

1. Úlohou dozorců je chránit, poslouchat a pomáhat Simonovi. 

2. Musí mít funkční mikrofon.
3. Pokud Simon není, ostatní dozorci si ho musí vzít. (příkaz: /simon)
4. Dozorci zabijí vězně jen při útěku, napadení a na příkaz simona, o ostatních přečinech informují Simona, který rozhoduje zda vězeň dostane kill nebo nevýhodu, apod.

5. Dozorce musí hráče upozornit, pokud mu blokuje cestu apod. (než začne střílet)

 

Pravidla Simona:

1. Simon tvoří hru. Jeho úlohou je hráče zabavit atrakcemi a hrami.
2. Pokud Simon zemře, jeho příkazy a zákazy padají. 
4. Simon nesmí slovíčkařit, jeho příkazy by měly být jasné a srozumitelné.  
3. a) Pokud poví "pusťte klávesnici", hráči nesmí begripovat, skákat, čupět a chodit.

    b) Pokud poví "nehýbejte se", hráč zůstane v poloze jaké je, nesmí boxovat.
4. Simon může předat slovo jen staviteli a to pouze na atrakci spojenou s bloky. 
5. Simon je povinný zapnut mikrofon jen v případě, když hráč žádá z jednoho konkrétního důvodu porušení pravidel, pokud toho vězeň zneužije, má Simon právo ho zabít.
6. Simon může dát hráči nevýhodu za lehčí porušení pravidel, nebo jako výsledek reakcí. Pokud však hráč už má dostat nevýhodu, nesmí  dostat druhou nevýhodu (s tou kterou už má), musí dostat kill. Přeloženo: Dvě aktivní nevýhody = KILL.

 

Hra na Simona:

1. Hra se začíná slovy „Zahrajeme si (hru) (na) Simona“, a končí slovy „Simon ukončuje (hru na)  Simona“. (Při ukončení je možné jiné jméno, viz pravidlo 4)
2. Když se začne nebo ukončí hra na Simona, všechny příkazy a zákazy padají (ne u přejmenování). 
3. U hry na Simona se plní všechny příkazy, které začínají slovy „Simon říká …“. (nebo jiné jméno, viz pravidlo č. 4.
4. Simona je možné přejmenovat slovy „Simon přejmenovává Simona na XXX“. Poté je aktivní nové jméno a na jméno Simon se již nereaguje.

 

Reakce:

1. Při reakcích musí hráč (první, druhý, poslední … podle druhu reakce) dostat nevýhodu, nebo kill. (POZOR NA NADRŽOVÁNÍ) 
2. Pokud hráč reakci nesplní, znamená to, že nesplnit příkaz. 

3. Při reakci se přednostně zabijí hráč, který nesplnil reakci vůbec, poslední (první, druhý...) je již na Simonovi.
4. U reakce s výhodou, se nesmí dát kill za udělaní jiného pohybu pokud byl zakázán, ale takový hráč nesmí tuto výhodu dostat.

 


Volný Den (VD):
1. Hráč, který má VD, ignoruje všechny příkazy Simona, kromě příkazů na nevměšování se do probíhající hry a na ukončení VD.
2. Hráči si mohou hrát na atrakcích, včetně granátů apod., ale pouze v rámci dané atrakce. Smějí mačkat tlačítka u těchto atrakcí, avšak s výjimkou aimu.  
3. Volný den může být Simonem ukončen:

a) Při klasickém volném dni, když je na časovém limitu 00:00. 

b) Při koupeném volném dni, když má Simon u sebe posledního vězně a nezůstali jiní živí hráči. 

4. Hráč může dostat VD jako kompenzaci za FK, nebo jako výhodu.
5. Pokud má hráč dostat VD a nové kolo se spustí HVD, nemá na další VD nárok. 
6. Při multi-free-killu (MFK) se žádné VD nedává.

 

Herní módy
1. Mód lze zapnout maximálně 3 kola po sobě. 
2. Simon nesmí zapnout mód, pokud již dal nějaký příkaz, zákaz, nebo má některý z hráčů nárok na VD.
3. Při zapnutí schovky musí být CT ve zbrojnici. Poté hledají ukryté vězně (kempí), kteří je mohou boxovat.
4. Při módech chicken, furien a schovka, vězni nesmí používat střelné zbraně. // pravidlo bude doupřesněno
5. Při módech chicken, furien a ghost nesmí dozorci chodit na těžko dostupné místa. (různé šachty apod.) // pravidlo bude doupřesněno
6. Při módech si nikdo nesmí hrát.

 

Dodatkové pravidlá:

1. a) Príkaz ruší zákaz / předešlý příkaz
    b) Zákaz ruší příkaz. 
    c) Zákaz, který znemožňuje vykonat příkaz, který je platný (probíhající), začne platit až po vykonaní příkazu. 
2. Příkaz budoucí. Je to vykonání nějakého příkazu na daný signál, který Simon určí. Po tomto signálu platí tento příkaz jako poslední. (Viz 1. a) 
3. Příkazy typu: na / k zadní stěně, je to samé. 
4. Klecí a boxem se myslí to samé. 
5. Je zakázáno zakazovat myš.
6. PP se musí odehrávat na volném prostranství a je zakázáno se schovávat.

7. Administrátor má právo kdykoli zasáhnout do hry.

 

 

TheGames si vyhrazuje právo kdykoli tyto pravidla bez udání důvodu měnit.

Co hrajete v CSGO nejčastěji?